REGULAMIN

REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH ALGA
       W trosce o Państwa bezpieczeństwo i beztroski pobyt w naszych domkach przedstawiamy poniższy regulamin, do którego prosimy się stosować:

1) Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz.10.00 dnia następnego.
W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość rozpoczęcia pobytu o godz. 12.00.
2) W dniu przyjazdu należy zameldować się okazując dowód osobisty i dokonać opłaty za pobyt ( z uwzględnieniem wpłaconego zadatku),kaucji za domek w wysokości 200 zł ( do zwrotu w ostatnim dniu pobytu) oraz opłaty klimatycznej dla Urzędu Gminy w Mielnie w wysokości 1,80 od osoby za 1 dzień pobytu.
Tego dnia spisywany jest stan licznika elektrycznego w domku w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.
3) Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godz. 23.00 do 7.00.
4) Do korzystania z domku upoważnione są tylko osoby zakwaterowane.
    Goście z zewnątrz mile widziani do godz. 22.00.
5) Wszelkie usterki i szkody wynikające z użytkowania prosimy niezwłocznie zgłosić właścicielowi - nie należy samodzielnie naprawiać sprzętu, ani usuwać usterek.
6) W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świec , kadzideł oraz smażenia ryb i używania własnych grzejników i kuchenek.
7) Za wyrządzone szkody mienia i wyposażenia goście ponoszą odpowiedzialność materialną.
8) Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw i na terenie ośrodka odpowiadają opiekunowie.
9) Właściciel nie ubezpiecza gości od nieszczęśliwych wypadków-należy to zrobić we własnym zakresie.
10) Za rzeczy pozostawione w domku (wychodząc z domku należy szczelnie zamykać drzwi i okna) i pozostawione na placu oraz za szkody samochodów pozostawionych na parkingu (parking niestrzeżony) właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
11) W dniu wyjazdu następuje zdanie domku w obecności właściciela lub osoby upoważnionej i rozliczane jest zużycie energii elektrycznej według wskazań licznika. (cena za 1 KW wynosi ok. 0,80 zł).
12) W przypadku zakłócenia porządku przez gości właściciel ma prawo zażądać opuszczenia przez nich ośrodka bez zwrotu zapłaty.
13) Rezygnacja z części pobytu z winy gościa nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności.
14) Za niedogodności wynikające z ewentualnego braku prądu lub wody właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
15) W sprawach nie ujętych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o usługach turystycznych.

Istnieje możliwość wystawiania rachunków za opłacony pobyt.
Należy zgłosić taką potrzebę przy rezerwacji domku.

Wpłata 30% zadatku jest równoznaczna z akceptacją w/w Regulaminu
i zawarciem umowy.

„ ALGA” czeka na Ciebie i wszystkich tych, z którymi chcesz spędzić wolny czas w Sarbinowie.
 
 
 
 
REGULAMIN
W trosce o Państwa bezpieczeństwo
i beztroski pobyt w naszych domkach obowiązuje regulamin, do którego prosimy się stosować.
KONTAKT

Domki Letniskowe ALGA
Lidia Litke
Tel. 668 652 181
76-034 SARBINOWO
ul. Wrzosowa 18
e-mail:
biuro@sarbinowo-alga.pl
Dane do przelewu:
Bank PKO BP  83 1020 2629 0000 9402 0072 5382   
     
 
 
 
 
 
Copyright © 2017